Video

För att visa film har vi en projektor fast monterad i taket riktad mot en filmduk strax framför vår fond/ridå.

Bild på Video projektor  Benq w7500

DLP Projektor Benq W7500

Standardupplösning 1920 x 1080

Bildförhållande 16:9

Ljusstyrka 2,000 ANSI lumens

Projektorn har som regel vår egen dator uppe i kontrollrummet ansluten till input HDMI 2. Därifrån kan vi visa många olika bild och filmformat, Powerpoint/Keynote och Qlab finns förberett i den och alltsammans kan fjärrstyras med t ex iPhone/iPad.

För att kunna ansluta en annan dator/bildkälla finns en VGA-anslutning dragen från projektorn och ner till scengolvet. Denna VGA hittar man vid foten av den bortre högra trappan upp till entresolplanet. Där ligger den jämte den stagebox för ljud som finns fast förlagd dit och till vilken man kan skicka in ljudsignal direkt till ljudmixern i kontrollrumet.

Med projektorns fjärrkontroll kan du välja input “PC” för att visa video från VGA anslutningen. Projektorn har båda sina sensorer för fjärrkontroll aktiva, på fram och baksidan.

Filmduken nedrullad.
Filmduk 4 x 2,33 m