Villkor

Vi är måna om att hålla vårt hus öppet och tillgängligt för så många som möjligt. Våra priser för hyra av huset är väldigt låga och täcker inte alls våra omkostnader för att tillhandhålla denna service för kulturaktörer av alla slag. – Det är bra och så vill vi att det ska förbli!

Men det medför också en del krav på dig som vill arrangera evenemang på Barnens Scen. Vi måste hjälpas åt att göra detta möjligt också i fortsättningen.

Policy.

Vi hyr ut våra lokaler till ideell och kulturell verksamhet.
Publika arrangemang, pedagogiska arrangemang och t ex uppspel med och för barn eller överhuvudtaget arrangemang som kan komma barn till godo, direkt eller indirekt ska alltid premieras.

  • Uthyrningarna får inte störa ordinarie verksamhet.
  • Vi hyr inte ut till fester/kalas.
  • Vi hyr inte ut till privatpersoner. Detta är främst en ansvarsfråga. Om något går sönder har en förening oftast större möjligheter att ersätta skadan än en privatperson.
  • Huset hyrs ut med befintlig teknik för ljus ljud och video. Hyresgästen ansvarar för att all utrustning som används försäkras till sitt fulla värde och att allt återställs till samma läge som vid ankomst.
  • Skador på huset eller dess inventarier debiteras hyresgästen till sitt fulla värde alternativt uppkommen reparationskostnad.
  • Underlåtenhet att städa/återställa debiteras i efterhand med timersättning enl nedan. 
  • Barnens Scen kan vid behov tillhandahålla teknisk personal, biljettkassör, serveringspersonal och städhjälp mot timvis debiterad ersättning.
  • Andra överenskommelser gällande t ex del av publikintäkter och mängdrabatt kan tecknas.
  • Hyrestarifferna är olika för barn och vuxenarrangemang och lokalen kan hyras hel eller halv dag

Kontakta oss för mer info och aktuell prislista!